#
SKB-LOGO

Stichting KonijnenBelangen

Stichting KonijnenBelangen is opgericht in 2001 om kennis over huis-konijnen te verzamelen en te verspreiden onder een zo breed mogelijk publiek.
De stichting is een non-profit organisatie en is voor haar inkomsten afhankelijk van donateurs en sponsoren.

Voorzitter: E.R. van den Berg
Secretaris: M.Y. van den Berg
Penningmeester: H. Keijer

Stichting KonijnenBelangen
Dedemsvaartseweg Zuid 113
7775 AE Lutten

 

Doelstellingen

Stichting KonijnenBelangen heeft tot doel: Het bevorderen van het welzijn van en vergroten van kennis over konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier.

De belangrijkste doelstellingen van Stichting KonijnenBelangen zijn:

  • Het informeren van het publiek door het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie aan iedereen die met konijnen in aanraking komt
  • Het ondersteunen van konijnenopvangen

Het informeren van het publiek door het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie aan iedereen die met konijnen in aanraking komt

Stichting KonijnenBelangen geeft informatieboekjes uit over Verzorging (karakter, gedrag, huisvesting, voeding) en Ziekten.  Deze boekjes worden verspreid via dierenartsen, konijnenopvangen, dierenwinkels, kinderboerderijen, beurzen en open dagen en via particulieren.
Verder geeft Stichting KonijnenBelangen een educatieve poster op A2-formaat uit, waarop alle eerste levensbehoeften van konijnen staan afgebeeld.
Tenslotte gebruikt Stichting KonijnenBelangen het medium facebook, om met hoge frequentie interessante en/of leerzame berichten en artikelen te plaatsen. 

Het ondersteunen van konijnenopvangen

Stichting KonijnenBelangen steunt konijnenopvangen door ze gratis de informatieboekjes te verstrekken en door ze te vermelden op een lijst op de website. Verder probeert Stichting KonijnenBelangen om noodlijdende konijnenopvangen financieel te steunen voor zover in haar vermogen ligt.

 

Aanmelden als donateur

Iedereen kan donateur worden van de Stichting. Vul daarvoor onderstaand formulier in en maak (minimaal) € 20,00 over op de bankrekening van de Stichting:  IBAN: NL78INGB0009145716  (BIC: INGBNL2A) te Aalsmeer.

Zodra de betaling op de rekening staat krijgt u een machtigingsformulier toegezonden. Vul die volledig in en zend die terug naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Zodra het ingevulde en ondertekende formulier is ontvangen, ontvangt u binnen korte tijd een welkomstbrief met een klein presentje.

Aanmeldingsformulier
 euro per
 
Opmerkingen:
Hoeveel pootjes heeft een konijn? 
 

Natuurlijk zijn alle donaties van harte welkom. Wilt u de stichting eenmalig steunen, vermeld dan bij uw donatie "eenmalige donatie".

Stichting KonijnenBelangen
Dedemsvaartseweg Zuid 113
7775 AE LUTTEN
Tel. 06-23531565
Banknummer: NL78 INGB 0009 1457 16 te Aalsmeer
BIC: INGBNL2A
KvK nr: 27244766

Anbi

De Belastingdienst heeft Stichting KonijnenBelangen aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En Stichting KonijnenBelangen hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

De gegevens van de stichting die voor de Anbi-status nodig zijn, zijn in detail op deze pagina opgenomen. Een korte samenvatting staat hieronder.

Naam:

 

Stichting KonijnenBelangen
Dedemsvaartseweg Zuid 113
7775 AE Lutten
KvK nr. 27244766
Banknummer: NL78 INGB 0009 1457 16 te Aalsmeer
BIC: INGBNL2A
Fiscaal nr.: 8163 28 420
Bestuur: Voorzitter: E.R. van den Berg
Secretaris: M.Y. van den Berg
Penningmeester: H. Keijer
Doelstelling: Het bevorderen van het welzijn van en vergroten van kennis over konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier
Beleidsplan: Het beleid van stichting KonijnenBelangen is gericht op het zoveel mogelijk verspreiden van informatie over konijnen onder een zo breed mogelijk publiek. Hierdoor willen wij het leven van konijnen verbeteren. Verder steunt SKB de konijnenopvangen.
Beloning: Bestuursleden en werkgroepleden ontvangen geen beloning. Er is een regeling voor het vergoeden van reis- en andere onkosten.
Financiën: Elk jaar maakt de stichting de jaarstukken op en publiceert deze op de website (zie hiernaast).
Activiteiten: De stichting voert de volgende activiteiten uit:
  • verspreiding van informatieboekjes en posters via de website, dierenspeciaalzaken, kinderboerderijen, dierenartsen, particulieren, beurzen etc.
  • ondersteuning van jonge konijnen door de verkoop van speciale konijnenmelk
  • ondersteuning van konijnenopvangen
  • keuring van konijnenpensions
Daarnaast zijn er geregeld acties die inspelen op actuele gebeurtenissen, zoals acties tegen het dumpen van konijnen en dergelijke.
In het jaaroverzicht zijn de uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide financiën in detail opgenomen.

Jaarstukken

Van elk boekjaar is een financieel verslag gemaakt waarin de in- en uitgaven zijn opgenomen. Kies hieronder een jaartal om het verslag in te zien (pdf-bestanden).

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010


Belangrijkste activiteit

Hieronder is de belangrijkste activiteit van de stichting, namelijk het uitgeven van informatie-boekjes weergegeven.