X
SKB-LOGO

Klachten

Veterinair Tuchtcollege
5 januari 2013 door Ed

Klachten over dierenartsen

Als u een klacht hebt over een mensenarts kunt u naar het Medisch Tuchtcollege, een klachtencommissie of de Inspectie voor de Volksgezondheid. Maar ook voor het klagen over een dierenarts is van alles geregeld. Daarover gaat dit stukje.

In Den Haag is gevestigd het Veterinair Tuchtcollege. Het is een onafhankelijk rechterlijk college, waar u terecht kunt met een klacht over de diergeneeskundige behandeling van uw huisdier, vee of pluimvee. U kunt alleen klagen als uw eigen belangen rechtstreeks worden geschaad, dus als u de eigenaar bent van het behandelde dier of u van het dier bedient.

Over wie kunt u klagen? Over de dierenarts, maar ook over de dierenartsassistent(e). Of over een dierverloskundige of een dierfysiotherapeut. Uw klacht kan gaan over fouten bij het geven of voorschrijven van medicijnen, over een onjuiste behandeling waardoor uw dier schade aan zijn gezondheid lijdt of sterft. Maar ook over een weigering om het dier te behandelen.

De behandeling van uw klacht door het Veterinair Tuchtcollege leidt er niet toe, dat de dierenarts veroordeeld wordt om aan u een schadevergoeding of smartengeld te betalen. Het Tuchtcollege kan de dierenarts een waarschuwing, berisping of geldboete geven. Het Tuchtcollege kan de dierenarts ook schorsen of hem de bevoegdheid ontzeggen om nog langer als dierenarts te werken. Door een uitspraak van het Tuchtcollege kan wel vast komen te staan, dat de dierenarts een fout gemaakt heeft. Met de uitspraak van het Tuchtcollege in de hand kunt u dus wel een schadevergoeding claimen, zonodig bij de gewone burgerlijke rechter.

Het adres van het Veterinair Tuchtcollege is Postbus 90426 te 2509 LK Den Haag. Aan de klachtprocedure zijn geen kosten verbonden. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege, dan kunt u daartegen nog in beroep bij het Veterinair Beroepscollege. Daarvoor geldt een termijn van twee maanden na de datum van verzending van de uitspraak van het Tuchtcollege.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over de diergeneeskundige behandeling van een dier, dat niet van u is? Het Veterinair Tuchtcollege zal u niet ontvankelijk verklaren omdat u geen rechtstreeks belanghebbende bent. U kunt de klacht dan indienen bij de klachtenambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Die klachtenambtenaar is tevens de directeur van de Veterinaire Dienst, zodat het volledige adres luidt: Aan de klachtenambtenaar, directeur Veterinaire Dienst, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Postbus 20401 te 2500 EK Den Haag. Deze klachtenambtenaar is ook bevoegd om uw klacht alsnog voor te leggen aan het Veterinair Tuchtcollege. Als klachtenambtenaar is hij daar dan wel ontvankelijk.