X
SKB-LOGO

Acties

Chip actie 2015
Vergeten konijnen 2014
SKB gaat naar de rechter
Vergeten konijnen 2013
Dumpkonijnen
Adopteer een konijn
21 februari 2016 door Maryo

Actie konijnen chippen

Elk jaar roept Stichting KonijnenBelangen de maand november uit tot Konijnenmaand. Gedurende deze maand besteden we met name aandacht aan de ‘vergeten konijnen’. Dit zijn konijnen die verwaarloosd of gedumpt zijn of afgestaan zijn door hun eigenaar.
Dit jaar zal November Konijnenmaand in het teken staan van Chippen.

Konijnenleed voorkomen door chippen

In Nederland is het  chippen en registreren van honden al twee jaar verplicht. Dit is met name van groot belang bij het opsporen van malafide broodfokkers en handelaren. En natuurlijk om eigenaren van gevonden honden te kunnen vinden.
Chippen van konijnen is in Nederland niet verplicht en gebeurt nog zeer weinig tot helemaal niet. De meeste instanties controleren niet of een gevonden konijn een chip heeft. En omdat de meeste instanties toch niet controleren zijn slechts weinig eigenaren geneigd om hun konijn te laten chippen. Een vicieuze cirkel die als gevolg heeft dat verplicht chippen van konijnen nog ver weg is.

Stichting KonijnenBelangen is van mening dat het verplicht chippen zeer veel konijnenleed kan voorkomen. Immers kunnen broodfokkers niet zomaar hun gang meer gaan. Ook eigenaren die hun konijn(en) in bos of park dumpen, of in een kooi bij het grofvuil zetten, kunnen opgespoord worden. Hierdoor kan preventief gewerkt worden aan het zeer grote probleem van gedumpte konijnen (minimaal 12.000 in 2012 en dit aantal loopt jaarlijks op).
Wij willen daarom dit jaar in November  Konijnenmaand het chippen van konijnen promoten.

Goedkoop chippen-actie

Om eigenaren bewust(er) te maken van het belang van chippen vragen wij alle als konijndeskundig dierenartsen, vermeld op de Konijnendokterlijst op konijnen.nl, om mee te werken aan deze actie. Dit kan door in de maand november tegen gereduceerd tarief konijnen te chippen en te laten registreren.
Het probleem is dat in elke praktijk een ander bedrag wordt gehanteerd voor chippen + registreren. Met consult, zonder consult, als onderdeel van een behandeling, er zijn vele variaties in het berekenen van de kosten.
Wij zijn in beraad gegaan met enkele konijndeskundige dierenartsen om een reëel bedrag vast te stellen, laag genoeg om veel mensen over de streep te trekken hun konijn(en) te laten chippen. De uitkomst hiervan was dat een bedrag van 20,00 euro haalbaar kan zijn.

Echter is gebleken dat het bij de wet verboden is om dierenartsen te vragen collectief met een vastgesteld bedrag met deze actie mee te doen. Daarom vragen wij wel om een gereduceerd tarief, maar de invulling hiervan bepaalt een dierenarts zelf. Wel vragen wij om zo mogelijk ook zorg te dragen voor registratie van de chip, omdat dit voor eigenaren nog een hobbel kan zijn.

Op de site konijnenbelangen.nl zal een lijst verschijnen van de deelnemende dierenartsen, zodat eigenaren makkelijk een dierenarts in de buurt kunnen vinden om hun konijn(en) te laten chippen. Verder zullen de diverse media geïnformeerd worden over deze actie.